lördag 24 september 2016

ติดตามข่าวก้าวทันสถานการณ์บ้านเมือง "ช่วงปลายรัชกาล" การเสพข่าวควรมีสติ ใช้ปัญญา ไม่ใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล จะได้เข้าใจไม่สับสนไปกับ"เรื่องการเมืองไทย ".ที่ทุกฝ่ายตกถูกครอบไว้ด้วยกะลาหาทางออกไม่ได้.. .....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar