lördag 20 maj 2017

นายกฯหัวหน้าคสช. : 'คิดนอกกรอบ' สำคัญอย่างมาก ในสภาพแวดล้อมโลกศตวรรษที่ 21


คลิกอ่าน-ประยุทธ์ ชี้ 'คิดนอกกรอบ' สำคัญอย่างมาก ในสภาพแวดล้อมโลกศตวรรษที่ 21 | ประชาไท
ประยุทธ์ ชี้ 'คิดนอกกรอบ' สำคัญอย่างมาก ในสภาพแวดล้อมโลกศตวรรษที่ 21
พล.อ.ประยุทธ์ ชี้การคิดนอกกรอบ เป็นการคิดสร้างสรรค์ ที่มีความสำคัญอย่างมาก ในสภาพแวดล้อมของโลกยุคศตวรรษที่ 21 ระบุช่วยยกระดับการศึกษาของประเทศและเปิดโอกาสให้ ปชช.ได้เข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์เพื่อสร้างวิสัยทัศน์
"ผมเห็นว่าการคิดนอกกรอบ เป็นการคิดสร้างสรรค์ ที่มีความสำคัญอย่างมาก ในสภาพแวดล้อมของโลก ยุคศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ เพื่อจะเป็นการยกระดับการศึกษาของประเทศ และเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ ในการที่เราจะก้าวไปสู่ การศึกษาไร้พรมแดน รัฐบาลจึงได้พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว
รองนายกฯ "วิษณุ" ไม่ขอออกความเห็นตอนนี้ ยันรัฐบาลไม่เกี่ยวคิดโยกตำรวจ เข้าสังกัดกระทรวงยุติธรรม

(หมายเหตุ-"การกระทำกับคำพูดที่สวนทางกัน."...(เชื่อไม่ได้)
นายกฯหัวหน้าคสช...ชี้การ"คิดนอกกรอบ เป็นการคิดสร้างสรรค์ ที่มีความสำคัญอย่างมาก ในสภาพแวดล้อมของโลกยุคศตวรรษที่ 21 .
กับ"พรบ.ควบคุมการสื่อสาร"???? ที่ปิดหู ปิดตา ปิดปากประชาชน.ปิดกั้นการนำเสนอข่าวสารความจริง???)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar