lördag 27 maj 2017

กษัตริย์ทรราชคือผู้ผลิตกลุ่มทหารเผด็จการแห่งชาติ

กษัตริย์ภูมิพลและลูกชาย คือผู้ผลิตกลุ่มทหารเผด็จการแห่งชาติ ตั้งแต่สฤษดิ์ ธนรัตน์ จอมเผด็จการ โหด ถึงประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าเผด็จการ คสช.คนปัจจุบันซึ่ง ถูกสร้างขึ้นมาโดยกษัตริย์ใหม่ผู้เป็นลูกชายหัวหน้าจอมเผด็จการ เพื่อให้ทำหน้าที่ อย่างเดียวกันคือ ปล้นประเทศชาติ ปล้นประชาชน เพื่อรักษาอำนาจ และผลประโยชน์ให้แก่ หัวหน้ามาเฟียจอมโหดคือกษัตริย์ทรราช และครอบครัว...