lördag 27 maj 2017

HOT! ท้าดวล ?.. เปิดเกมการเมืองไทย ก่อนเลือกตั้ง(ถ้ามี).??.

'พท.'ถามกลับบิ๊กตู่ 4 ข้อ ถ้าไม่กลัวเสียงปชช. ท้าลงเลือกตั้ง


คลิกดู-'พท.'ถามกลับบิ๊กตู่ 4 ข้อ ถ้าไม่กลัวเสียงปชช. ท้าลงเลือกตั้ง


(หมายเหตุ-"บรรยากาศอึมครึม" สถานการณ์บ้านเมืองวันนี้ไม่มีใครช่วยใครได้ถึงเวลาที่ทุกคนต้องคิดช่วยเหลือตัวเอง.....
วันนี้พวกชนชั้นปกครอง(อำมาตย์ศักดินา  นายทุน  ขุนศึก นักการเมือง)  ต่างฝ่ายต่างโฆษณาชวนเชื่ออ้างอิงความเดือดร้อนของประชาชน (คิดแทนประชาชน)...
ฉะนั้นขอให้ประชาชนไทยพี่น้องร่วมชาติเพื่อนร่วมเดินทางบนถนนประชาธิปไตยทุกคน  ได้โปรดติดตามเสพข่าวสารอย่างมีสติ ใช้ปัญญาคิดพิจารณาไตร่ตรองให้รอบครอบถึงความเป็นไปได้ก่อนเชื่อ  เข้าใจปัญหา เกิดปัญญาใช้เป็นแสงสว่างส่องนำทางก้าวเดินอย่างมั่นคงมุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้คือ "ปลดแอกออกจากบ่าตัวเองและปลดปล่อยประเทศชาติออกเป็นไท" ....
ทั้งนี้ทั้งนั้นการเปลี่ยนแปลงสังคมจากระบอบการปกครองแบบเก่าเข้าสู่ระบอบใหม่...จะสำเร็จได้นั้น
ปัจจัยสำคัญขึ้นอยู่กับความเป็นเอกภาพร่วมมือร่วมใจของคนส่วนใหญ่ในสังคมทุกชนชั้น ทุกสาขาอาชีพทั้งประเทศที่ต้องการปลดปล่อยตัวเองออกเป็นไท เท่านั้น  ไม่ใช่ชนชั้นใดชั้นหนึ่งหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะทำได้....)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar