fredag 19 maj 2017

"สภาโจ๊ก." นายกสภาอุดมศึกษาไทย..

Matichon Online - มติชนออนไลน์
‘สมบัติ’ทิ้งเก้าอี้นายกสภา’มรภ.เชียงราย-นครศรีฯ’ คาดคิวต่อไป ‘มรภ.นครสวรรค์’

ระบบการศึกษาวิปริต

(หมายเหตุ-ปัญหาระบบการศึกษาไทย...ภายใต้อำนาจการควบคุมดูแลของพวกชนชั้นปกครองไทย ???
ระบบการศึกษาทุกระดับ (อนุบาล  ประถม มัธยม วิทยาลัย  มหาวิทยาลัย ) ล้วนแล้วเป็นปัจจัยหลักสำคัญในการปลูกฝังหล่อหลอมสร้างคนให้มีคุณภาพเพื่อออกมารับใช้พัฒนาขับเคลื่อนสร้างสังคมให้เจริญก้าวหน้า 
ระบบการศึกษาคือหัวใจสำคัญของการสร้างคนมีคุณภาพ   ในสังคมที่พัฒนาแล้ว(ประเทศแถบสแกนดิเนเวีย)รัฐจะให้ความสำคัญเรื่องการศึกษา  โดยการส่งเสริมสนับสนุนเปิดโอกาสให้ทุกคนในสังคมได้มีที่เรียน(ฟรีจากระดับประถม-ถึงมหาวิทยาลัย)อย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถความต้องการของแต่ละคน  ฉะนั้นการวางรากฐานระบบการศึกษาที่ดี สร้างคนที่มีคุณภาพให้สังคม  มีอาชีพทำมาหากินเลี้ยงตัวเองและครอบครัว  เคารพกฏหมายบ้านเมือง ปัญหาสังคมก็จะลดน้อยลง...)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar