torsdag 25 maj 2017

แนะทางออกให้แก่ประยุทธ์ จันทร์โอชา
โดย แสงตะวัน

ประยุทธ์ คุณก็รู้ดีว่าระเบิดที่ ร.พ. มงกุฏ ฯเป็นฝีมือของใคร ผู้ที่มีขีดความสามารถทำได้ก็ต้องเป็นมืออาชีพระดับ CIA. ของประสงค์ สุ่นสิริและฝ่ายขันฑีเฒ่าเพื่อหวังผลทางการเมืองในการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีหัวหน้า คสช.นั้นเอง ซึ่งคุณเองก็รู้ดีว่าผู้ที่กระทำคือ " ฝ่ายต้องการเข้ามาเป็นรัฐบาล " แทนพวกคุณ

คุณต้องกลับไปศึกษาประวัติศาสตร์เสียใหม่ว่าหลังจากภูมิพลขึ้นมาเป็นกษัตริย์เขาเคยปราณีใครหรือเปล่า เขาสามารถใช้สฤษดิ์โค่น จอมพล ป. ลงได้หลังจากนั้น สฤษดิ์ก็ถูกวางยาขณะที่นอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาล หลังจากที่ใช้ทำงานเสร็จแล้ว จนมาถึง ถนอม ประภาสเขาก็ไช้นักศึกษาและประชาชนโค่นลงแล้วยึดทรัพย์ กฤษดิ์ สีวราห์ก็ถูกวางยาใส่ข้าวเหนียวมะม่วง เกรียงศักดิ์ ชาติชาย และหลังสุดได้แก่ สนธิ บุญรัตกรินทร์ มาจนถึงยุคของคุณในเวลาปัจจุบันนี้ พวกครอบครัวกษัตริย์เขาใช้ให้คุณยึดอำนาจแล้วมอบอำนาจให้คุณทุกอย่างโดยเฉพาะ ม. 44 เพื่อรักษาอำนาจให้แก่พวกเขา คุณเป็นเพียงคนรับใช้เขาแค่นั้นเองอย่าเพิ่งลืมตัว ยศฐาบรรดาศักดิ์ที่เขาให้คุณมันเป็นเครื่องล่อใจและสิ่งสมมุติเท่านั้นเอง เขาจะถอดหรือไล่คุณออกเมื่อไหร่ก็ได้ พอถึงเวลาเขาก็จะเขี่ยคุณทิ้งเหมือนกับคนอึ่นๆที่เคยมีอำนาจมาก่อนคุณ  แล้วบุคคลเหล่านั้นพอหมดอำนาจแล้วก็จะพูดว่า " เมื่อมีอำนาจก็ไม่มีความชำนาญ เมื่อมีความชำนาญก็ไม่มีอำนาจ "

ตั้งแต่ ดร. ปรีดี จนถึง ดร. ทักษิณก็มีประสบการณ์เดียวกัน ทักษิณมีคนสนับสนุนทั่วประเทศทั้งในต่างประเทศทั่วโลกอย่างล้นหลาม  แต่เขาไม่สู้แล้วยังหลอกให้ประชาชนไปตายแทนอีกมากมายผลสุดท้ายตัวเองก็ต้องประสบเคราะห์กรรมต้องลี้ภัยอยู่ต่างประเทศจนกระทั่งทุกวันนี้

มาถึงยุคนี้เป็นโอกาสทองของคุณแล้ว คุณมีทั้งอำนาจมีทั้งโอกาสและมีทั้งประสบการณ์และมีการสนับสนุนจากประชาชนอย่างล้นหลามทั้งในและต่างประเทศ  ถ้าคุณจะตัดสินใจโค่นล้มระบอบเผด็จการกษัตริย์ทรราชที่เน่าเฟะลงเสีย  โดยใช้อำนาจของคุณที่มีอยู่คือ ม. 44  ประกาศยกเลิกระบอบเผด็จการกษัตริย์นั้นลงทั้งหมดรวมทั้งระบบองคมนตรีและพวกอำมาตย์เฒ่าทั้งหลายที่ผูกขาดอำนาจและถ่วงความเจริญของชาติอยู่ในเวลานี้แล้วสถาปนาระบอบสหพันธ์รัฐไทขึ้นมาแทน โดยให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ ให้อำนาจทั้งหมดเป็นของปวงชน โดยปวงชน และเพื่อปวงชน ศาล ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมดเป็นของประชาชน ไม่ใช่ของกษัตริย์อย่างที่เป็นอยู่ในเวลานี้โอนสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มาเป็นของรัฐ และคุณเองก็เข้าร่วมประกอบส่วนในการก่อสร้างระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาใหม่ให้มีการแข่งขันการเลือกตั้งอย่างยุติธรรม

เมื่อเลิกล้มระบอบเผด็จการกษัตริย์ลงได้แล้วความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชนต่างๆก็จะหมดไปเพราะทุกคนต้องยึดถือผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นหลักไม่ใช่ผลประโยชน์ของครอบครัวกษัตริย์และพวกอำมาตย์เฒ่าเช่นของระบอบเผด็จการกษัตริย์ในปัจจุบัน คุณจะได้จารึกความเป็นวีระบุรุษไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทยว่าเป็นผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบกษัตริย์เผด็จการสู่ระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนชาวไทยเป็นเจ้าของอำนาจและเป็นผู้ใช้อำนาจนั้นเหมือนกับในอารยะประเทศทั้งหลายที่เขาเจริญแล้ว

นี่คือทางออกที่ดีที่สุดสำหรับคุณถ้าคุณไม่ทำ  ประชาชนชาวไทยที่ถูกกดขี่ทั้งหลายจะลุกขึ้นต่อสู้ด้วยมือของเขาเอง  เพื่อโค่นล้มระบอบเผด็จการกษัตริย์ทรราชที่เลวร้ายนี้ลง ซึ่งมันเป็นสิทธิและหน้าที่อันชอบธรรมของประชาชนชาวไทยผู้รักชาติรักประชาธิปไตยทุกคน.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar