fredag 19 maj 2017

กษัตริย์ใหม่และประยุทธ์ถูกตีแสกหน้า เรื่อง ไผ่ดาวดิน

กษัตริย์ใหม่ถูก " Human Rights " ตีแสกหน้า กรณี " ไผ่ดาวดิน " เพราะสาเหตุที่เขาไม่ได้ประกันตัวจากศาลของกษัตริย์เผด็จการ เนื่องมาจากกษัตริย์ใหม่เป็นผู้สั่งศาล...


คนรุ่นใหม่หรือสม้าร์ทไทยที่ประยุทธ์อ้างเป็นพวกไม่เอารัฐประหารทั้งนั้น จาก จ่านิว ถึงเนติวิทย์ จากพริษฐ์ถึง ไผ่ ดาวดินคนเหล่านี้ที่ คสช. ของประยุทธ์พยายามกีดกั้น และกระทั่งจับยัดคุกไว้ไม่ยอมให้ประกันตัว
โดยเฉพาะไผ่ เรื่องราวของเขาเป็นที่รับรู้ในระดับนานาชาติเมื่อเขาได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชน กวางจูเช่นเดียวกับที่อองซาน ซูจีเคยได้รับ
แม้ศาลจังหวัดขอนแก่นดึงดันไม่ยอมปล่อยตัวเขาเดินทางไปรับรางวัลที่กรุงโซล เกาหลีใต้ หากแต่นายวิบูลย์ และนางพริ้ม บุญภัทรรักษา บิดามารดาของไผ่ เป็นผู้เดินทางไปรับมอบรางวัลแทนก็มิได้ทำให้ผลกระทบในการตบหน้ารัฐบาลทหารไทยน้อยลงไป
ในเมื่อข้อความที่ไผ่เขียนจากคุกไปใช้ในการตอบรับรางวัลมันกินใจคนที่ยึดมั่นสิทธิมนุษยชนและรักประชาธิปไตยทั่วโลก
รางวัลนี้มันก็เป็นแค่รางวัล แต่สิทธิเสรีภาพในประเทศมันไม่มีอยู่จริง การต่อสู้ของผมต้องการให้ประชาชนในประเทศมีสิทธิเสรีภาพอย่างแท้จริง ก็อยากให้มันเป็นของทุกคนไม่ใช่แค่ผม”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar