onsdag 24 maj 2017

แผ่นดินจึงดาล: นิธิ เอียวศรีวงศ์ วัฒนธรรมและชนชั้น

"รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้ร่างขึ้นด้วยความคิดจะหาสมดุลแห่งอำนาจที่ลงตัว แต่คิดจะสร้างระบบที่ถาวรมั่นคงด้วยการจัดสมดุลแห่งอำนาจตามใจชอบของตน ทำให้ต้องใช้อำนาจดิบของกองทัพในการรักษาสมดุลที่เบี้ยวๆ นี้ตลอดไป ตรงนี้แหละที่เสี่ยงกับการที่จะจบลงด้วยความรุนแรง
"แต่เนื่องจากความพิกลพิการของรัฐธรรมนูญ มันจะมีความเครียดอย่างสูงมาแต่แรก จนตัวเล่นทางการเมืองซึ่งต้องรวมกองทัพด้วย มองเห็นความเป็นไปไม่ได้และจะผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนโดยสงบ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องปรับเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยนะครับ ปรับเปลี่ยนให้เกิดสมดุลแห่งอำนาจที่ลงตัวขึ้นเท่านั้น"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar