lördag 10 juni 2017

เพิ่มเติม กรณีคุณ "นุ้ย" สุทิดา ถูกลดตำแหน่ง แต่เงินเดือนขึ้นเป็นอัตรา "จอมพล"?


Image may contain: text
Somsak Jeamteerasakul added 2 new photos.
เพิ่มเติม กรณีคุณ "นุ้ย" สุทิดา ถูกลดตำแหน่ง

เพิ่มเติม กรณีคุณ "นุ้ย" สุทิดา ถูกลดตำแหน่ง
เมื่อวาน ผมโพสต์เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคุณนุ้ยที่ออกมาใหม่ว่า จริงๆแล้ว ตำแหน่งใหม่นี้ ต่ำกว่าตำแหน่งเดิมที่เธอเคยเป็น คือจากที่เคยเป็น "รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย" ตอนนี้ กลายมาเป็นแค่ "รองสมุหราชองครักษ์" คือรองหัวหน้าของกรมราชองครักษ์ ที่เป็นเพียงส่วนราชการย่อยของหน่วยบัญชาการฯ
ก็มี "มิตรสหายบางท่าน" ตั้งข้อสงสัยว่า จะเป็นการลดตำแหน่งหรือ เพราะในตำแหน่งใหม่ (รองสมุหราชองครักษ์) นี้ เธอได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นจากตำแหหน่งเดิม คือจากเดิม อัตตราเงินเดือน "น.๘" ตอนนี้เป็นอัตราเงินเดือน "น.๙" คือเงินเดือนระดับอัตรา "จอมพล" แล้ว (หุหุ อย่าอิจฉาครับ อย่าอิจฉา)
กระทู้นี้ ผมเลยทำเป็นรูปมาให้ดูชัดๆ เอามาจากตัวพระราชกฤษฎีการะเบียบบริหารราชการในพระองค์ ที่เพิ่งออกเร็วๆนี้
รูปแรก เป็นเพียงให้เห็นภาพรวมว่า "ส่วนราชการในพระองค์" ทั้งหมด แบ่งออกเป็น ๓ ส่วนราชการ คือ
(๑) สำนักองคมนตรี
(๒) สำนักพระราชวัง
(๓) หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย
ขอให้ดูเป็นพิเศษที่รูปที่สอง ที่กล่าวถึง "หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย" โดยตรง
ผมเขียนคำอธิบาย และลูกศรบ่งบอกตำแหน่งให้เห็นชัดๆเลย จะเห็นว่า เดิมคุณนุ้ย อยู่บนสุดของ "หน่วยบัญชาการ" คือเป็น รองผู้บัญชาการ (รองจากสามี? - 55 เมื่อวานผมเล่นมุก "สา...อุ๊ป" มีบางคนไม่เก็ต วันนี้เลยเขียนเต็มๆ) คือกษัตริย์ที่เป็น "ผู้บัญชาการ" ของหน่วยบัญชาการฯ
ตอนนี้ เธอถูกเปลี่ยนลงมาเป็นแค่ "รองสมุหราชองครักษ์" คือ เป็น รองหัวหน้าของกรมสมุหราชองครักษ์ ที่เป็นเพียงส่วนราชการย่อยลงมาของหน่วยบัญชาการฯ
เรื่องที่ว่า ถูกลดตำแหน่ง แต่ตำแหน่งใหม่ที่ต่ำกว่า (หรือสำคัญน้อยกว่า) เงินเดือนกลับมากกว่าเดิม ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรในวงการราชการนะครับ เช่น สมมุติว่ามีนายตำรวจคนหนึ่ง ยศ พล.ต.ท เป็นระดับ ผู้บัญชาการ ของกองบัญชาการสอบสวนกลาง แล้วเกิดมีเรื่องขึ้นมา แต่ไม่ถึงกับถูกไล่ออก ก็อาจจะถูก "ขึ้นหิ้ง" หรือ "เข้ากรุ" ด้วยการแต่งตั้งให้เป็น "จเร" หรือ "ที่ปรึกษา" อะไรแบบนั้น โดยที่ตำแหน่งใหม่ ซึ่งไม่มีความสำคัญอะไรเลยนี้ กลับมีอัตราเงินเดือนที่มากกว่าตำแหน่งเดิม เช่นอาจจะมียศและอัตราเงินเดือนเพิ่มเป็น พล.ต.อ. เลย (ในวงการทหารก็มีเรื่องแบบนี้ให้เห็น)
การที่คุณนุ้ยถูกลดตำแหน่ง แต่ในตำแหน่งใหม่นี้ เงินเดือนขึ้นเป็นอัตรา "จอมพล" ดังกล่าว จึงไม่ได้แปลกอะไร และไม่ได้เปลี่ยนความจริงว่า เธอถูกลดตำแหน่งลงจริงๆในโครงสร้างทั้งหมดของส่วนราชการในพระองค์ และโดยเฉพาะใน "หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย" ทั้งหมด
แต่อย่างที่เขียนเมื่อวาน ผมไม่รู้เหมือนกันว่า ทำไมจู่ๆเธอจึงถูกลดตำแหน่งเช่นนี้ และอาจจะไม่มีอะไรมากไปกว่าการที่ สา.. เห็นว่าเธอไม่ใช่ทหารจริงๆ จะให้เป็น "รองผู้บัญชาการ" ของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย คุมกำลังติดอาวุธของเขาทั้งหมด อาจจะไม่เหมาะ เลยลดตำแหน่งเธอลงเป็นแค่รองหัวหน้าของกรมราชองครักษ์ ที่อยู่ต่ำลงมาก็ได้

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar