torsdag 8 juni 2017

ข่าวน่าสนใจ

ศาลทหารอนุมัติจับ 7 ทหาร 5 พลเรือน โยงพัสดุระเบิด คุมส่งกองปราบ 9 มิ.ย.

สยยท. "โวย" สถานการณ์ตลาดยางผิดปกติ ชาวสวนยางสูญเงินนับพันล้านบาท ไม่มีกระบวนการตรวจสอบ 9 องค์กรยางทั่วประเทศประชุมด่วน "ดัน" ตั้ง "บริษัทลูก" เข้าช้อนซื้อยาง เมื่อราคาต่ำกว่าต้นทุนการผลิต ให้สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนยาง เป็นพ่อค้ารับซื้อยางเอง ทวงถาม…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar