måndag 12 juni 2017

อนาคตประเทศไทย...(เรื่องสำคัญที่หนุ่มสาวอนุชนไทยคนรุ่นใหม่ต้องตื่นตัวร่วมกันวางรากฐานพัฒนาสร้างสังคมใหม่ให้ตัวเองและลูกหลาน)

เริ่มเเล้ว! สโมสรนิสิต-สภานิสิตจุฬาฯ ออกประกาศรับน้องไม่บังคับ เคารพในสิทธิมนุษยชน

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar