söndag 16 oktober 2011

สาเหตุของนํ้าท่วมครั้งประวัติศาสตร์ปีนี้ มีสาเหตุมาจากมนุษย์อุบาทว์ชาติชั่วที่สำคัญตนเองว่า เป็นเทพเจ้าผู้วิเศษสามารถควบคุมนํ้าได้.....

1. มีคนเก่งที่อวดดีกระทำกับน้ำ คิดว่าข้านี่แหละคือผู้ไร้เทียมทานเฉกเช่นเทพเจ้าโพไซด่อน
2. ข้าราชการกรมชลฯ สุดยอดความขี้เกลียดหลังยาว หลอกล่อนักการเมืองวางแผนยัดห่างบประมาณแผ่นดิน โดยมีพ่อเล้า คอยปกป้องคุ้มกัน จนประชาชนไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบแผนชั่วเรื่องบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย
3. น้ำคือเครื่องมือสำคัญ ที่จะควบคุมอำนาจผูกขาด ทางการกำหนดราคาสินค้าตั้งแต่สากกะเบือยันเรือรบ
4. น้ำเป็นเครื่องมือที่เป็นตัวแปรที่สำคัญ ที่สามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ หรือสร้างความถดถอยทางเศรษฐกิจประเทศได้อย่างตั้งใจนึก
5. น่าจะมีใครบางคนกล้าสร้างอุโมงใต้บาดาล เพื่อระบายมวลน้ำมหาศาลออกจากเขื่อน (แทบจะทุกเขื่อน)สู่อ่างเก็บน้ำและฝ้ายน้ำล้น โดยที่ไม่มีใครล่วงรู้ และสังเกตความผิดปรกตินี้ ว่าน้ำท่วมมาจากทิศทางใด เพราะดูเหมือนว่าน้ำมันท่วมโดยธรรมชาติ น้ำท่วมครั้งนี้จึงเป็นการวางแผนและจงใจแน่นอน เพื่อทำลายความเชื่อมั่นของคณะผู้บริหารประเทศปัจจุบัน
6. จากข้อที่ 5 อุโมงค์ใต้บาดาลนี้ ถ้าเกิดมีปัญหาไม่สามารถควบคุมได้ Hydraulic Gate Value Break Down ถ้าแม่น้ำทั้งสายไม้แห้งจริงๆ พื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมขังก็หมดสิทธิ์ที่จะพ้นวิกฤติภัยที่มากับน้ำ

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar