tisdag 6 september 2016

นายกฯ หัวหน้าคสช. ร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนที่ สปป.ลาว

ประยุทธ์โชว์วิสัยทัศน์กลางวงประชุมสุดยอดอาเซียน ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ยุคที่ 4
พล.อ.ประยุทธ์โชว์วิสัยทัศน์กลางวงประชุมสุดยอดอาเซียน ระบุอาเซียนควรเร่ง “เปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม” โดยเร็วเพื่อความเป็นเอกภาพและมั่นคงของประชาชนอาเซียน โดยการสร้างความสมดุลเพื่อนำวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมร่วมพิธีลงนามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความเป็นหนึ่งเดียวในการตอบโต้ภัย พิบัติทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค
นายกฯ ชู วิสัยทัศน์ 3 ด้านเร่งพัฒนาอาเซียน เศรษฐกิจ บุคลากร การสร้างความเชื่อมโยง ย้ำต้องมีมาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลง มั่นใจ…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar