fredag 2 september 2016

แค่คิดก็ผิดแล้ว...นำเสนอได้ไง??? เสริมกำลังรบ ทั้งทางบก เรือ อากาศ ยุทธศาสตร์พวกคุณภาพล้นกะลา.แผลบๆๆ


วิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักรเเถลงยุทธศาสตร์ชาติ-ยุทธศาสตร์ทหาร ระยะ 20 ปี กำหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างยั่งยืนภายในปี 79…

(หมายเหตุ-  วปอ..แหล่งพบปะรวมตัวของพวกชนชั้นนำ..( อำมาตย์ศักดินา  ขุนศึก พ่อค้านายทุน   นักการเมือง ข้าราชการ  นักปกครอง )...ที่ผลิตออกมารุ่นแล้วรุ่นเล่า .... ดูจากการนำเสนอยุทธสาสตร์แล้ว  
ได้คำตอบให้ตัวเอง  ว่าทำไมสังคมไทยจึงล้าหลังไม่เคยหลุดพ้นออกมาจากสังคมวงจรอุบาทว์"ระบอบทาสยุคใหม่" ได้เพราะสังคมไทยถูกชี้นำครอบงำโดยพวกคุณภาพล้นกะลา ???ฝักใฝ่เผด็จการแผลบๆๆนี่เอง  
แนวคิดคนในประเทศด้อยพัฒนา  ต้องสร้างแสนยานุภาพทางกองทัพซื้อเรือดำน้ำ?  ซื้ออาวุธ?เอาไว้ปราบประชาชนปราบแก็งค์โจรอาชญากรรม  ปราบยาเสพติด.ฯลฯ เงินจากภาษีประชาชนทั้งนั้น 
ซึ่งต่างจากแนวคิดของคนสังคมโลกที่เขาเจริญพัฒนาแล้ว  เขาแข่งขันกันทำสงครามเศรษฐกิจแย่งชิงตลาดการค้า แย่งชิงทรัพยกรธรรมชาติ  แย่งชิงแรงงานทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุฒภาพกัน...สังคมไทยยังอีกนานกว่าจะขับเคลื่อนเข้าสู่สังคมที่พัฒนาแล้ว).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar