söndag 4 september 2016

เส้นทางประชาธิปไตยไทย....ตอน ในที่สุด ความจริงก็ปรากฎ

เส้นทางประชาธิปไตยไทย
ตอน ในที่สุด ความจริงก็ปรากฎ
ยินดีด้้วยครับ พี่หัวโต.....อย่างน้อย ถึงมีสถานะเป็นผู้ลี้ภัย แต่ก็ได้ศักดิ์ศรีกลับคืนมา....
คลิกอ่านต่อ... See More

(หมายเหตุ-ถึง อ.สมศักดิ์  ก่อนอื่นขอแสดงความยินดี..กับคำตัดสินของศาลปกครอง...ให้กลับไปเป็นอาจารย์เช่นเดิม....
ด้วยความห่วงใยโปรดถนอมตัวเอง  " อิสรภาพ  สิทธิ   เสรีภาพ " คือสิ่งสำคัญที่สุดเหนืออื่นใดในการเดินทางต้องเก็บรักษาไว้กับตัวเอง  บนถนนเส้นทางประชาธิปไตยการเดินทางยังอีกยาวไกลไม่มีวันสิ้นสุดจากรุ่นสู่รุ่น
ปัจจัยหลักในการเดินทางที่"พวกเรา"ยังขาดแคลนคือมิตรแท้ที่มีความรู้ความสามารถมีจิตใจแน่วแน่มั่นคงยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยที่มีจิตสำนึกเสียสละทำงานเพื่อมวลมนุษยชาติ  "ร่วมเดินทาง"อีกจำนวนมาก   
เพื่อร่วมช่วยกัน"นำความรู้"ที่เป็นประโยชน์มาเผยแพร่แนะนำให้พี่น้องประชาชนไทยเพื่อนร่วมชาติได้รับรู้ได้เข้าใจความเป็นจริงที่มาของ"วงจรอุบาทว์"  ที่มาของปัญหาอันเกิดจากระบบการปกครองภายใต้สิ่งที่เรียกว่า "ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข" ที่ใช้ครอบงำสังคมไทยประชาชนไทยมายาวนานหลายชั่วอายุคน 
เมื่อคนในสังคมได้รับรู้ได้เข้าใจมีการตื่นตัวมีจิตสำนึกปรับเปลี่ยนพัฒนายกระดับแนวคิดยอมรับความจริงติดตามข่าวก้าวทันสถานการณ์บ้านเมือง  ก้าวทันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกกว้าง  วิวัฒนาการขับเคลื่อนสร้างประชาธิปไตยในสังคมไทยก็จะพัฒนาก้าวรุดหน้าทันนานาอารยะประเทศ
การให้"ความรู้" ที่แท้จริงนับเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ พี่น้องเพื่อนร่วมชาติได้ตื่นตัวเข้าใจไม่หลงทางตกเข้าไปเป็นเหยื่อ"วงจรอุบาทว์."ครั้งแล้วครั้งเล่า "อีกต่อไป 
โดยใช้ความรู้ความเข้าใจเป็นแสงสว่างชี้นำทาง   ทำให้การเดินทางก้าวรุดหน้ามุ่งพาตนเองและประเทศชาติหลุดพ้นออกเป็นไท   "จากปัญหาความขัดแย้งวุ่นวายทั้งหมดที่มีมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ."..
ท้ายนี้ขอให้อาจารย์จงมีสุขภาพกายที่แข็งแรง  สุขภาพจิตที่เข้มแข็ง แน่วแน่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง ...ด้วยความปราถนาดี)
  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar