lördag 11 februari 2017

ป. ปฏิรูป ย. ยุทธศาสตร์ชาติ และ ป. ปรองดอง ...'ปยป.' มีไว้ทำไม ?

Continue Reading
Image may contain: 1 person, text

หลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในช่วง 1 - 2 สัปดาห์มานี้ แสดงให้เห็นว่าทั้งการปฏิรูป การกำหนดยุทธศาสตร์ชาติและการปรองดอง ในช่วงเกือบ 3 ปีที่ผ่านมา ไปไม่ถึงไหนเลยและยังส่อเค้าว่าจะล้มเหลวอีกด้วย
การที่องค์การเพื่อความโปร่งใส จัดอันดับประเทศไทยมาอยู่ในอันดับที่ 101 ในปี 2559 ลดลงจากอันดับที่ 76 ในปี 2558 โดยมีสาเหตุสำคัญจากการไม่เชื่อถือในระบบตรวจสอบต่อต้านคอรัปชั่นของประเทศไทย โดยเฉพาะเขาเห็นว่าไม่มีการลงโทษผู้ที่ทุจริตคอรัปชั่นอย่างจริงจัง ประชาชนไม่มีเสรีภา...คลิก- อ่านต่อ

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar