tisdag 14 februari 2017

"ปรองดอง.".เพื่อการปฎิรูปประเทศ(จริงหรือ.???).

"สมเด็จพระสังฆราช" เตรียมเสด็จสักการะ สมเด็จช่วง วัดปากน้ำ
http://www.matichon.co.th/news/463893

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในฐานะเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เปิดเผยว่าทางวัดราชบพิธฯ จะไม่มีการขยายวันเข้าถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช…

ความคึกคักอันเห็นได้จากบรรยากาศแห่ง “ปรองดอง” เริ่มขึ้นแล้วที่ศาลาว่าการกลาโหม เมื่อ 3 พรรคการเมือง “เรียงแถว”กันเข้าไป 1 พรรคความหวังใหม่ 1…
ความเหลื่อมล้ำใช่เรื่องเดียวกับความปรองดองหรือไม่? ฟังคำตอบจาก “ชัชชาติ-สฤณี”

ความเหลื่อมล้ำใช่เรื่องเดียวกับความปรองดองหรือไม่? ฟังคำตอบจาก “ชัชชาติ-สฤณี” คณะกรรมการปรองดองยุคใหม่ใส่เรื่อง “ความเหลื่อมล้ำ” เป็นหัวข้อหนึ่งที่ต้องพิจารณาด้วย…

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้นำเอกสารที่ตนเองจัดทำขึ้นในหัวข้อ…
“บิ๊กตู่” ปริ้นหลักคิดปฏิรูป-ปรองดองแจกครม. วันนี้ (14 ก.พ.) หลังการแถลงข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทรืโอชา นายกรัฐมนตรี ได้นำเอกสารที่ตนเองจัดทำขึ้นในหัวข้อ…

(หมายเหตุ-ฝากให้คิด..การปรองดองจะสำเร็จได้  ชนชั้นปกครองทุกฝ่าย..รวมทั้งประชาชนต้องมีจิตสำนึกและมีความจริงใจ  "เพื่อประเทศชาติและคนทุกชนชั้นอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุบ"เท่านั้น
"ทบทวนอดีต"..ถึงเรื่องราวสาเหตุที่มาของความผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าในอดีตบทเรียนที่ทุกฝ่ายต้องศึกษานำมาปรับปรุงแก้ไข.....หาทางป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก...
"อยู่กับปัจจุบัน"...คนในสังคมไทยหลากหลายชนชั้น "จากบนถึงล่าง" ต้องยอมรับสภาพความจริงว่าวันนี้สังคมไทยอ่อนแอตกต่ำสุด เต็มไปด้วยสารพัดปัญหาเรื้อรังที่สะสมติดต่อกันมานานจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ..(หลายยุคหลายสมัยไม่ใช่เพิ่งเกิดปัญหา).....
และปัญหาทั้งหมดเกิดจาก"ระบบภายใต้ระบอบการปกครองที่ล้มเหลว" เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่รัฐทำการทุจริต คอรัปชั่น  เอารัดเอาเปรียบประชาชน  เกิดระบบอุปถัมภ์   มีมาเฟียผู้มีอิทธิพล  มีการแบ่งแยกทางชนชั้นในสังคม ฯลฯ....
ดังนั้นสังคมไทยจะพัฒนาขับเคลื่อนไปได้  คนในสังคมต้องเปิดใจปรับเปลี่ยนทัศนคติแนวคิดเคารพกฏกติกาการอยู่ร่วมกันในสังส่วนรวม  ความรับผิดชอบตัวเองและสังคมส่วนรวม ... 
ด้วยการติดตามข่าวสาร อ่าน คิด ใช้ปัญญาพิจารณา  เพื่อยกระดับพัฒนาแนวคิดติดตามก้าวทันสถานการณ์บ้านเมืองก้าวทันสถานการณ์โลกจะได้เข้าใจถึงที่มาสาเหตุของปัญหา..ได้นำมาช่วยเหลือชี้นำเพื่อนร่วมสังคม....)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar