måndag 1 maj 2017

1 May วันแรงงานสากล..

ประชาไท Prachatai.com

(คำขวัญ คสช.???วันแรงงานไทย .)
คลิกดู-ประยุทธ์ เปิดวันแรงงาน ชู 'แรงงานรู้รักสามัคคี สดุดีจักรีวงศ์ รณรงค์เศรษฐกิจพอเพียง'
รำลึก กุลี ไพร่ ทาส ‘แรงงาน’ สยาม พร้อมภาพชุดประวัติศาสตร์กรรมกรไทย


1 พฤษภาคม วันแรงงาน ผู้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาแต่ครั้งโบราณกาล เดิมมีแรงงานเป็นไพร่และทาสภายใต้ระบอบศักดินา โดยจัดเป็นแรงงานบังคับ กล่าวคือ…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar