torsdag 11 maj 2017

ติดตามข่าวก้าวทันสถานการณ์บ้านเมือง สารพัดปัญหา

จับแล้ว! แม่ทัพภ.4 รวบนายกฯอบต.พร้อมพวก ปล้นรถทำคาร์บอมบ์บึ้มบิ๊กซีปัตตานี(หมายเหตุ-"ประเทศไทย"ไม่ได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง ..แต่ปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริญ์เป็นประมุข  (เผด็จการทรราชราชาธิปไตย) มายาวนาน...
ความจริงที่ประชาชนไทยต้องเข้าใจยอมรับและปฎิเสธไม่ได้......
ดังนั้น"ระบอบการปกครองของไทย" คือปัจจัยสำคัญสิ่งที่ขัดขวางทำลายวิวัฒนาการความก้าวหน้าของสังคมไทยทุกด้าน ( เศรษฐกิจ  สังคม   การเมือง)  
สาเหตุของปัญหาเรื้อรังที่สร้างความขัดแย้งแตกแยกวุ่นวายจากอดีต..-ปัจจุบัน..และในอนาคต.???.. 
ตราบใดที่ประชาชนไทยส่วนใหญ่ในสังคมยังหลับไหลไมาสนใจตื่นตัวมองวิกฤติสังคมรอบข้างที่วิปริตเสื่อมโทรมเกินกว่าจะเยียวยา... ยังพอใจไม่เดือดร้อนกับปัญหาสังคมภายใต้การปกครองใน"ระบอบเผด็จการทรราชราชาธิปไตย"  ปัญหาประเทศไทยยังคงมีอยู่ต่อไปไม่สิ้นสุดจนกว่าสังคมล่มสลาย.???
ฉะนั้นอนาคตของประเทศไทย   ขึ้นอยู่กับประชาชนไทยทุกคนทุกชนชั้น  ทุกสาขาอาชีพ  ไม่ว่าคนรวยคนจน   ต้องคิดตัดสินใจเลือกอนาคตให้ตัวเองและลูกหลาน (ไม่มีใครเลือกแทนใครได้)...)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar