tisdag 16 maj 2017

ตอนต่อไป .ยุทธการ..โฆษณาชวนเชื่อ มอมเมาประชาชน


เลขาธิการสภาการศึกษา เผย กศน.ร่วมมือกับ กอ.รมน.จัดอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย นอกจากนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาก็อบรมด้วย
http://prachatai.org/journal/2017/05/71504


(หมายเหตุ- ประวัติศาสตร์ชาติไทย-บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย???  ยุคโบราณ หรือ ยุคไฮเทค  ???
ในยุคไฮเทค..การติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยรวดเร็ว  .ทำให้คนไทยได้รู้ความจริง  มีความตื่นตัวสนใจติดตามข่าวสารเข้าใจสาเหตุที่มาของปัญหาความวุ่นวายทั้งหมดมาจาก"ระบอบก่รปกครอง".ที่ผูกขาดอำนาจชี้นำโดยพวกชนชั้นปกครองไทยมานาน  .นั่นเอง....
ดังนั้นเพื่ออนาคต   ประเทศชาติ...ประชาชนไทยและลูกหลานไทย.   ประชาชนไทยจำเป็นต้องร่วมด้วยช่วยกัน "เปลี่ยนแปลง".ขับเคลื่อนปลดปล่อยประเทศชาติและประชาชนไทยก้าวสู่ความเป็น"ไท"จากการเป็นทาสถูกมอมเมาครอบงำปิดกั้นทางความคิดจาก"ระบอบเผด็จการทรราชราชาธิปไตย ")
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar