torsdag 4 maj 2017

วิสัยทัศน์...คนรุ่นใหม่ (ที่คุณภาพได้มาตรฐานสากล)

ประชาไท Prachatai.com
 
(คนรุ่นใหม่- คุณภาพ"เกรดA".)
รับชมคลิปที่ https://youtu.be/4w8Jof3npCA

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์บรรยายวิชา TU101 "การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทยผ่านการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูง" เรื่องแรกพูดถึงการตัดสินใจแบบ System 1 VS System 2 แนะต้องคิดแบบ System 2 ใช้เหตุผลแทนอคติ เรื่องต่อมาย้ำ "เวลามีค่าที่สุด" ชีวิตต้องจัดลำดับความสำคัญว่าจะทำอะไร เปรียบเหมือนเรียงหิน กรวด และทรายลงในโถ และสุดท้ายพูดเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ไทยยังมีปัญหาเรื่องบริหารเวลาและคิดว่าประเทศอุดมสมบูรณ์จึงไม่ดิ้นรน รวมไปถึงยังมีอุปสรรคเรื่องทัศนคติ ความต่อเนื่องทางนโยบาย และการจัดงบประมาณ
พร้อมย้ำว่ารถไฟความเร็วสูงไม่ใช่ของวิเศษ หรือเครื่องมือเปลี่ยนประเทศฉับพลัน รถไฟความเร็วสูงไม่ใช่เพชรนิลจินดาแต่เป็นเหมือนครกกับสากไว้ตำน้ำพริกสร้างมูลค่า หัวใจคือคนต้องพร้อม และต้องหาประโยชน์จากพวกโครงการเหล่านี้ให้ได้

สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลือกเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล ดำรงตำแหน่งประธานสภา ปีการศึกษา 2560 เจ้าตัวลั่น สิ่งแรกทำคือเริ่มปฏิรูปการรับน้อง ย้ำมุ่งเน้นนโยบายเรื่องการปกป้อง คุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ ของนิสิตจุฬาฯ
http://prachatai.org/journal/2017/05/71322
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar