onsdag 7 juni 2017

บีบีซีไทย - BBC Thai

 
 
แม้ว่าผลการเลือกตั้งของสหราชอาณาจักรในวันพรุ่งนี้อาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อการค้าการลงทุนในไทย แต่ภาคเอกชนต้องการให้รัฐบาลของสองประเทศเร่งเจรจาการค้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม หลังจากการเจรจาค้าเสรีระหว่างไทย-อียูชะงักตั้งแต่เกิดรัฐประหาร
บีบีซีไทย - BBC Thai

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar