söndag 3 juni 2012

สภา"เมิน"คำสั่งศาลรัดทำมะนวย สั่งลุยแก้รัฐธรรมนูญ นัดลงมติวาระ3 12 มิ.ย.นี้ ( ถ้าเป็นข่าวจริง..) เราขอยกย่องที่ท่านเข้าใจว่าหน้าที่ของท่านในสภาอันทรงเกียรติคือต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องและภายใต้รัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ โดยไม่ต้องเกรงกลัวต่ออำนาจเถื่อนนอกระบบใดๆ ทั้งสิ้น เพราะประชาชนเกือบทั้งประเทศได้รู้ความจริงและหมดศรัทธาต่อผู้มือำนาจเหนือรัฐธรรมมนูญ ได้พร้อมใจกันที่จะต่อสู้เพื่อความถูกต้องยุติธรรมและให้ได้ประชาธิปไตยที่แท้จริง.


นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ลุยนัดลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญ วาระ 3 ในวันที่ 12 มิ.ย. อ้างถกทีมกฎหมายแล้ว คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ไม่มีผลผูกพันต่อสภา ยังแทงกั๊กเรื่องปิดสมัยประชุม...
นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ในวันอังคารที่ 12 มิ.ย.จะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ซึ่งจะมีเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาพิจารณาว่า คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลรัฐธรรมนูญที่ให้ชะลอการลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญ วาระ 3 มีผลผูกพันต่อรัฐสภาหรือไม่
ซึ่งเบื้องต้นได้ให้ฝ่ายกฎหมาย ไปพิจารณาตรวจสอบแล้วว่าไม่มีผลผูกพัน จึงน่าจะสามารถเดินหน้าลงมติวาระ 3 ต่อไปได้ ขณะที่ไม่กังวลว่าจะถูกกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มพันธมิตรฯ ลุกขึ้นมาต่อต้าน เพราะกลุ่มพันธมิตรฯ ไม่ได้ติดใจร่างแก้ไข รธน.
ส่วน ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ ในวันที่ 5 มิ.ย.นี้ จะมีการหารือกับวิปรัฐบาล และวิปฝ่ายค้าน ให้เลื่อนกฎหมายอื่นๆ ที่สำคัญขึ้นมาพิจารณาก่อน เพื่อให้บรรยากาศดีขึ้น นอกจากนี้ นายเจริญยังได้ปฏิเสธว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องการปิดสมัยประชุมสภาผู้ แทนราษฎร สมัยสามัญนิติบัญญัติแต่อย่างใด เพราะยังมีกฎหมายอื่นที่สำคัญ โดยเฉพาะร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ไทยรัฐออนไลน์
http://www.thairath.co.th/content/pol/265487
///////////////////

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar