torsdag 1 september 2016

นายกฯ หัวหน้าคสช....กับแผนยุทธสาสตร์แห่งชาติ 20ปี???ที่คนไทยทั้งประเทศไม่มีส่วนร่วม?คงเป็นได้แค่เพ้อฝันที่ไม่มีวันเป็นจริงได้...

ประยุทธ์ ย้ำ พูดมากเพราะต้องสร้างความเข้าใจ ขอให้รับฟังกัน
http://www.matichon.co.th/news/270914

ประยุทธ์ ย้ำ พูดมากเพราะต้องสร้างความเข้าใจ วอนรับฟังความเห็นกันและกัน ระบุทุกคนมีสิทธิ์ฝันดีแต่ตื่นแล้วต้องทำงานให้หนัก เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 1 กันยายน ที่หอประชุมกองทัพเรือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ…

นายกฯ �ย้ำต้องทำรถไฟรางคู่ให้สำเร็จให้ได้ ระบุไม่ใช่ม. 44 จัดการทางเชื่อมรถไฟฟ้าสายสีม่วง หวั่นกระทบต่างชาติ บ่นสื่อเสนอแต่เรื่องความขัดแย้ง…

นายกฯ ไม่เชื่อผลโพล แต่ให้เกียรติเพราะหวังดี ชี้ ก่อนทำต้องศึกษาเหตุปัญหาบ้านเมืองทับซ้อน งงข่าวย้ายเลขาสมช. ประชดรมต.เซ็นย้ายจบแล้ว คุย ต่างชาติลงทุนมากมาย…

นายกฯ เป็นประธานรับฟังแถลงยุทธศาสตร์ชาติ-ยุทธศาสตร์ทหารระยะ 20 ปี ยอมรับรู้ปัญหาแต่ไม่รู้จะทำอย่างไร ระบุต้องวางกรอบเพื่อให้รัฐบาลเลือกตั้งสานต่อ…
นศ.วปอ. โยนไอเดีย ยุทธศาสตร์ “ชาติ-ทหาร” วาดอนาคต ปท. พัฒนา 4 ด้าน ผสมปรัชญาพอเพียง เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 1 กันยายน ที่หอประชุมกองทัพเรือ พล.อ.ประยุทธ์…

(หมายเหตุ-ฝากถึง  "ท่านนายกฯหัวหน้าคสช".โปรดยอมรับจริงถึงที่มาของปัญหาความวุ่นวายทั้งหมดของประเทศไทยสาเหตุเกิดมาจาก"ระบอบการปกครองที่โบราณล้าหลัง" ที่ใช้ปกครองประเทศมานานไม่เหมาะกับยุคสมัย  เป็นระบอบที่ประชาชนไทยส่วนใหญ่ "ปฎิเสธไม่ยอมรับ "
ประเทศไทยจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข "ระบอบการปกครองแบบเก่า".โดยไม่ปล่อยให้อำนาจนอกระบบเหนือรัฐเข้ามาแทรกแทรงชี้นำการบริหารจัดการของรัฐบาล???ทำได้ไหม?
เพราะทุกปัญหาของประเทศจะแก้ไขลุล่วงไปได้  ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจสนับสนุนจากประชาชนไทยหลากหลายชนชั้นทุกสาขาอาชีพในสังคมไทย  ไม่ใช่ให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาคิดมาเขียนกฎกติกาสังคมแทนคนไทยทั้งประเทศ   
(สำหรับข้อเสนอของ" นศ.วปอ. โยนไอเดีย ยุทธศาสตร์ “ชาติ-ทหาร” วาดอนาคต ปท. พัฒนา 4 ด้าน ผสมปรัชญาพอเพียง" ขอปฎิเสธไม่เหมาะกับยุคสมัยต้องเลิกระบบ  "คนเสนอไม่ได้ใช้  คนใช้ไม่ได้เสนอ ")

นายกฯหัวหน้าคสช. ...ถามคนอยากเป็นปซต.สากล  วันนี้พร้อมแล้วยัง?
เป็นคำถามที่ประชาชนไทยตอบได้เลยว่าพร้อมตลอดเวลามาทุกยุคทุกสมัย
แต่...ขาดโอกาสถูกไล่ล่าขัดขวางทำลายฆ่าตัดตอนลงเสียก่อนทุกครั้งรุ่นแล้วรุ่นเล่าจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
โดย"ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตริย์เป็นประมุข".ทำให้วิวัฒนาการขับเคลื่อนพัฒนาสังคมไทยเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง"แบบสากล"ต้องล่าช้าหยุดลงทุกครั้งที่ทหารทำการยึกอำนาจรัฐประหาร

"ยุทธศาสตร์ชาติ-ยุทธศาสตร์ทหารระยะ 20 ปี ??? นายกฯหัวหน้าคสช.ยอมรับรู้ปัญหาแต่ไม่รู้จะทำอย่างไร???
 ฝากให้คิด  อำนาจรัฐอยู่ในมือ คสช. ...แต่อำนาจการตัดสินใจ "ยอมรับหรือปฎิเสธ" ยังเป็นของประชาชนไทยทุกคนไม่มีใครบังคับได้ .... 
ทุกปัญหามีทางออก   ทั้งปัญหาใหญ่  ปัญหาเล็ก  .ถ้า...ทุกฝ่ายมีความจริงใจ..    เพราะทุกปัญหาเกิดมาจากระบอบการปกครอง   ไม่ได้มาจากประชาชนไทยเป็นผู้สร้างขึ้นมา ...
ดังนั้นปัจจัยสำคัญของทุกฝ่าย คือต้องได้รับความร่วมมือเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชนไทยทั้งประเทศเท่านั้น  ด้วยความปราถนาดี)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar