torsdag 1 september 2016

ปัญหาขยะ..ปัญหาคนขาดคุณภาพ มลภาวะขยะสังคมที่ทำลายชาติทำลายสังคมส่วนรวม ทำลายธรรมชาติ ทำลายสิ่งแวดล้อม.. ถือเป็นหน้าที่ของคนในสังคมต้องตื่นตัวร่วมกันรับผิดชอบ .

ชาวบ้านสุดทน โวยขยะเกาะเต่าหลายหมื่นตันส่งกลิ่นเหม็น ผู้รับเหมาเบี้ยวไม่ยอมเก็บ


(หมายเหตุ- ปัญหาขยะ...จากมนุษย์ขยะ   สะท้อนบอกถึงคุณภาพของคนในสังคมไทยหลากหสายชนชั้นว่าขาดระเบียบวินัย  ไร้จิตสำนึกเห็นแก่ตัวไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม  (โดยเฉพาะพวกชนชั้นบน ชนชั้นกลาง.ที่มีโอกาสทุกด้านมากกว่าชนชั้นล่าง)..
ในสังคมที่เจริญพัฒนาแล้วคนจะเคารพกฎหมายไม่ละเมิดกฎกติกาสังคม   มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมส่วนรวม   เรื่องเช่นนี้ไม่ค่อยมีให้เห็น)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar