lördag 10 september 2016

อนาคตประเทศไทย ??? ย้อนยุคหมุนกลับสู่อดีต? อยู่อย่างปัจจุบัน? หรือ ปรับเปลี่ยนสู่อนาคตที่ดีกว่า?สามทางเลือก. ที่ประชาชนไทยทั้งประเทศทุกคนต้องตัดสินใจเลือกเอง...

ตรวจการบ้าน 2 ปี "บิ๊กตู่" ผุด 46 มาตรการ 1.3 ล้านล้าน ฟื้นเศรษฐกิจ

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม แจงชัดหลักเกณฑ์พักโทษ "นักโทษชรา" ยุติข่าวลือ "สนธิ" พักโทษ


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar