fredag 12 maj 2017

ภาพแทนล้านคำบรรยาย...

เกษตรกรโคราชถือฤกษ์ดีวันพืชมงคล ปลูกมันสำปะหลังหวังได้ผลผลิตดี หลังปัจจุบันราคามันสำปะหลังตกต่ำอย่างต่อเนื่อง

เกษตรกรโคราชถือฤกษ์ดีวันพืชมงคล ปลูกมันสำปะหลังหวังได้ผลผลิตดี หลังปัจจุบันราคามันสำปะหลังตกต่ำอย่างต่อเนื่อง

เกษตรกรในจังหวัดหนองคาย ปรับแปลงนาแล้วหว่านข้าว เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันสำคัญ แม้ว่าจะไม่มีน้ำในแปลงนา ในขณะที่หลายคนปลูกไม้ผลเพื่อความเป็นสิริมงคลเช่นเดียวกัน

หลังจากปี 60 พระโค กิน 'กินข้าว ข้าวโพด หญ้า' เปิดสถิติย้อนไป 21 ปี กิน หญ้าถึง 18 ครั้ง และกินหญ้าติดต่อกันมา 15 ปี นับตั้งแต่ ปี 46 - 60 ขณะที่น้ำกินน้อยที่สุด คือ 2 ครั้งในรอบ…

(หมายเหตุ- "ความเชื่อ"ที่ถูกครอบงำโดยชนชั้นปกครองไทย  จากยุคอดีต  สู่ยุคปัจจุบัน... และในอนาคต???)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar