söndag 7 maj 2017

"วัฒนธรรมชาติ"

“ปนัดดา”ปลุกคนไทยหวงแหนวัฒนธรรมชาติ ยก”ญี่ปุ่น”จรรยามารยาทงดงาม


เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง ‘คุณค่าแห่งชีวิต ลูกหลานเยาวชนคือความหวังของชาติ’…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar