tisdag 16 maj 2017

ยุคเผด็จการ???ครองเมือง


สปท. ถก ผลการศึกษาและข้อสังเกตร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ชง ประยุทธ์ งัดม.44 ตั้ง ‘บอร์ดมั่นคงไซเบอร์’ พร้อมนั่งประธาน ขณะที่ คำนูณ หวั่น จำกัดสิทธิเสรีภาพประชาชน รมว.ดีอี ขออย่ากังวล ไม่ล้วงข้อมูล

ครูสอนตาดีกา ครูสอนตาดีกา สะบ้าย้อย จ.สงขลา ถูกอุ้มระหว่างเดินทางกลับบ้าน ทหาร-ตำรวจ ปฏิเสธ ไม่ใช่ฝีมือตน ผู้ใหญ่บ้านยันเจ้าตัวไม่เคยมีปัญหากับใครในหมู่บ้าน…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar