torsdag 19 mars 2015

ขุนเขาบอก : เจ้าพระยาผู้ฆ่าคน........ พระยาสั่ง...พังนครา...พาย่อยยับ พระยารับ...คำสั่งปล้น...คนผวา พระยายึด...พฤติกรรม...ระยำพา พระยาฆ่า...เพราะระยำ...นำพระยา ...

ขุนเขาบอก : 

เจ้าพระยาผู้ฆ่าคน........

ลับความจริง...ฝังห้ามขุด...พูดไม่ได้
ทับหินใหญ่...ไว้ปากหลุม...คลุมผ้าสี
สัญลักษณ์...พิทักษ์นาม...ความภัคดี
ผ้าเจ็ดสี...มัดใต้ฐาน...ศาลพระยา
 
 

พระยาสั่ง...พังนครา...พาย่อยยับ
พระยารับ...คำสั่งปล้น...คนผวา
พระยายึด...พฤติกรรม...ระยำพา
พระยาฆ่า...เพราะระยำ...นำพระยา 

 

รับคำสั่ง...เพียงอย่างเดียว...จึงเลี้ยวลด
ทุรยศ...ในตนตัว...ชั่วหนักหนา
ความมืดดำ...อำมหิต...ติดตัวมา
คำสั่งฆ่า...เป็นเพียงเอื้อ...ที่เหลือเลว 

 

ให้นั่งเมือง...เรืองฤทธา...พระยาเทพ
หวังกอบเก็บ...ความศรัทธา...พระยาเหลว
ด้อยปัญญา...พาคนชัง...ดั่งไฟเปลว
เขม็งเกลียว...เปลวไฟแค้น...แน่นทั้งเมือง 

 

คนถูกฆ่า...นคราแดง...ด้วยแรงเลือด
ใจถูกเชือด...ด้วยเลือดคน...บนผ้าเหลือง
สีเลือดแดง...แต่งแท่นนั่ง...มลังเมลือง
ขึ้นนั่งเมือง...เพียงฆ่าไพร่...ไม่ภัคดี 

 

ปลายสมัย...ไพร่ยาตรา...พระยาล่วง
ปลดโซ่บ่วง...ความศรัทธา...พระยาหนี
ผู้บัญชา...พระยาเร้น...เป็นปรัศนีย์
ความลับนี้...พระยารู้...กูรับแทน 

 

พระยายม...ล่มพระยา...ถึงคราม้วย
ฟ้าไม่ช่วย...ด้วยไพร่ข้า...มาเป็นแสน
พระผู้สร้าง...ล้างมลทิน...สิ้นดูแคลน
รับกรรมแทน...คือพระยา...ผู้ฆ่าคน..........เจ้าพระยาผู้ฆ่าคน........
2 kommentarer:

 1. .
  เจ้าพระยา !?
  .
  พระยายม...ล่มพระยา...ถึงคราม้วย
  ฟ้าไม่ช่วย...ด้วยไพร่ข้า...มาเป็นแสน
  พระผู้สร้าง...ล้างมลทิน...สิ้นดูแคลน
  รับกรรมแทน...คือพระยา...ผู้ฆ่าคน
  .
  thaiscandemo.blogspot
  .
  เจ้าพระยา...ยังไม่ล่ม...รักยมอยู่
  รับบทบูู๊...บุกรับลุก...ทุกขุมขน
  จากศรี-...อยุธยา...มากรุงธน
  ณ ถนน... อ รุ ณ อ ม ริ น ท ร์
  .
  samunchon khonsamun
  สามัญชน 20 มกราคม 2558
  .

  SvaraRadera
 2. เจ้าพระยา…ยังไม่ล่ม…รัก ยม อยู่
  รับ บท บูู๊…บุก รับ รุก…ทุก ขุม ขน
  จาก ศรี-….อยุธยา….มา กรุง ธน
  ณ …ถ น น…อ รุ ณ อ ม ริ น ท ร์
  .
  samunchon khonsamun
  สามัญชน 20 มีนาคม 2558
  http://goo.gl/DwhjqX
  .
  #เจ้าพระยา
  .

  SvaraRadera