söndag 5 februari 2017

ข่าว...ความคืบหน้ารัฐธรรมนูญฉบับประชามติ

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชามติว่า คณะกรรมการกฤษฎีกาชุดพิเศษ…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar