fredag 18 maj 2018

ประกาศเรื่องกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

องค์การสหพันธรัฐไท : ประกาศเรื่องกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ประกาศเรื่องกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
องค์การสหพันธรัฐไทขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า
1.เงิน ที่ดินและทรัพย์สินอื่นๆ ที่กษัตริย์ครอบครอง ถือว่ามิใช่ของกษัตริย์โดยส่วนตัวเพราะ เงิน ที่ดิน ทรัพย์สินอื่นๆ ล้วนมาจากภาษีของประชาชน ดอกผลที่เกิดก็ต้องเป็นของประชาชนเช่นเดียวกัน
2.โดยเหตุที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ล้วนมาจากภาษีของประชาชน ตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ประธานสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จึงต้องเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง แต่ได้มีคำสั่งจากกษัตริย์วชิราลงกรณ์ให้เปลี่ยนเป็นผู้อื่น ซึ่งขัดกับหลักกฎหมาย
3.กรณีที่กษัตริย์จะใช้เงิน ที่ดิน หรือทรัพย์สินนี้ได้ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ วิธีการ ขั้นตอนตามหลักการที่ได้มีบัญญัติไว้ในกฎหมายที่ถือทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์เป็นของแผ่นดิน หรือของรัฐ มิใช่เป็นทรัพย์สินส้วนบุคคล
4.ดังนั้น จึงขอประกาศให้บุคคล นิติบุคคล ทั้งในและต่างประเทศ ได้ทราบโดยทั่วกันว่า ไม่ว่าจะได้เงิน ที่ดิน ทรัพย์สินอื่นๆ มาจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ หรือมีต้นทางมาจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ท่านไม่มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองแต่อย่างใด เพราะท่านได้มาโดยไม่อาจอ้างเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย
ตามหลักกฎหมายที่ว่า ผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน และจะมีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทันทีที่กระทำได้
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
องค์การสหพันธรัฐไท


No automatic alt text available.

22 เมษายน 2561 เวลา 17.18 น. (ประเทศไทย)
สายข่าวรายงานว่า เสี่ยหอย 904 กำลังรวบรวม และยึดคืน ที่ดินย่านพระราชวังดุสิตทั้งหมด รวมทั้งที่ของวัด โดยอำพรางว่าต้องการขยายพื้นที่พระราชวัง แต่มีจุดประสงค์จริง ที่ต้องการขายให้นักลงทุนต่างชาติ เพราะนักลงทุนไทยไม่กล้าซื้อ เนื่องทราบกันดีว่า ไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนพระองค์ และอาจถูกยึดคืนเป็นของรัฐ ถ้ามีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลง

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar