fredag 18 maj 2018

"ดูด" ในทางรัฐศาสตร์ (Party Switching)

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การย้ายพรรคประสบความล้มเหลวอยู่ที่ความเข้มแข็งของอุดมการณ์และความเป็นสถาบันของพรรคการเมือง ซึ่งจะอยู่เหนือความเป็นตัวบุคคลของนักการเมือง
เพราะในการย้ายไปสู่พรรคการเมืองใหม่นั้น นักการเมืองจะต้องคิดวิเคราะห์ให้ดีว่า
เสียงสนับสนุนของเขาจะลดลงหรือไม่ เสียงที่สนับสนุนเขานั้นอยู่กับชื่อเสียงทางการเมืองของเขา หรือชื่อเสียงทางการเมืองของพรรค... ดูเพิ่มเติม

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar