lördag 19 maj 2018

ไม่มีเทวดาบนฟ้า

ไม่มีเทวดาบนฟ้า
เมื่อสิ้นรักหักสวาทขาดสะบั้น    ก็สิ้นชาติขาดกันแต่เพียงนี้
ที่เคยหลงจงรักและภักดี         มาบัดนี้ไม่มีเยื่อไม่เหลือใย
เห็นกงจักรเป็นดอกบัวชั่วชีวิต   เคยหลงผิดถึงขั้นตายแทนได้
หลงตามลมชวนเชื่อทุกเมื่อไป  บัดนี้ไทยตาสว่างเห็นทางธรรม
เมื่อสิ้นรักหักสวาทขาดสะบั้น     ก็จบกันเลิกเลี้ยงชุบอุปถัมภ์
จะตอบแทนให้สาสมโสมมระยำ  ให้หลาบจำทำชั่วต้องชดใช้
ไม่มีแล้วเทวดาบนฟ้านี้            และไม่มีเหนือมนุษย์ฉุดรั้งได้
ประเทศชาติประชาชนประชาธิปไตย  คือหลักชัยไทยทั้งชาติประกาศพ่วง
เสมือนสวมพระเครื่องอันเรืองเวช   ประนมเดชมอบดวงใจให้ทุกสิ่ง
แต่องค์พระกลับเข้าช่วงชิง       จนได้รู้ความจริงอันเจ็บใจ
สิ่งที่สูงนั้นกลับต่ำจนตำเนตร    ใจสมัครสุนทรเวชจึงหมองไหม้
เฝ้าจงรักภักดีไม่รู้คลาย            ขอกัดฟันลาตายไม่ถวายพระพร

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar