lördag 18 juni 2016

100 เรื่องของในหลวงที่คนไทยไม่รู้ ตอน เสือล้างสิงห์..และ.จะรังแกถึงไหน.

MR 140CC Rivalry 100 เรื่องของในหลวงที่คนไทยไม่รู้ การล้มจอมพล ป. โดยอาศัยจอมพลสฤษดิ์เข้ายึดอำนาจ

คลิกฟัง-เสือล้างสิงห์

22:14
MR 140EE 100 เรื่องของในหลวงที่คนไทยไม่รู้ นโยบายแช่แข็งและไล่ล่าทำลายเพื่อความราบลื่นต้อนรับการเปลี่ยนผ่านรัชกาล

คลิกฟัง-จะรังแกถึงไหน

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar