torsdag 30 juni 2016

ภัยพิบัติ อุบัติเหตุ อาชญกรรม ทุจริตคอรัปชั่น แก็งค์ยาเสพติด นายทุนผู้มีอิทธพลบุกรุกป่า .ฯลฯ..สังคมอะไรกัน???ปฎิรูปด่วน

ป.ป.ส.ระดม1,000นายลุยค้น17จังหวัด ล็อกตัวแก๊งค้ายา189คน-อายัดทรัพย์มูลค่า42ล้านคลิกอ่าน-ป.ป.ส.ระดม1,000นายลุยค้น17จังหวัด ล็อกตัวแก๊งค้ายา189คน-อายัดทรัพย์มูลค่า42ล้าน

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar