torsdag 16 juni 2016

ข่าวความเคลื่อนไหวจากทำเนียบรัฐบาล คสช.ม.44


รมว.ยุติธรรม หาทางยกเลิก 'เมทแอมเฟตามีน' จากบัญชียาเสพติด ชี้อันตรายน้อยกว่าเหล้าบุหรี่
พล.อ.ไพบูลย์ เผยอยู่ระหว่างผลักดันร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ที่จะเปิดช่องให้ศาลใช้ดุลพินิจในการลงโทษจำคุกหรือปรับที่น้อยกว่าอัตราโทษ ขั้นต่ำ ระบุในทางการแพทย์เมทแอมเฟตามีนมีผลทำลายสุขภาพและสมองน้อยกว่าบุหรี่และ สุรา แต่สังคมกลับยอมรับบุหรี่และสุรา,

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 16 มิ.ย. ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 (กองบิน 6) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar