tisdag 21 juni 2016

สังคมอะไร??? อันตรายรอบด้าน..ใครรับผิดชอบ???..บ้านเมืองเต็มไปด้วยสารพัดปัญหาบอกถึงความล้มเหลวของระบอบอำนาจรัฐที่ใช้ปกครองประเทศ

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar