lördag 25 juni 2016

องค์ดาไล ลามะ แสดงปาฐกถาที่มหาวิทยาลัยูทาห์ น่าสนใจ ฝากให้อ่าน คิด พิจารณา พัฒนาแนวคิดบนพื้นฐานของความเป็นจริง เพื่อปรับตัวปรับใจในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันของมวลมนุษย์ในสังคมโลก "ที่มนุษย์เป็นคนสร้างความรุนแรงและมีหน้าที่รับผิดชอบในการยุติความรุนแรงสังคม"

Prachatai 
 ชี้มนุษย์เป็นคนสร้างความรุนแรงและมีหน้าที่รับผิดชอบในการยุติความรุนแรง
เพ็ญจันทร์ โพธิ์บริสุทธิ์ รายงาน

องค์ดาไล ลามะ แสดงปาฐกถาที่มหาวิทยาลัยูทาห์ เมืองซอลต์เลกซิตี สหรัฐอเมริกา ย้ำสันติภาพจะเกิดขึ้นเมื่อลงมือทำ ไม่ใช่เมื่อภาวนา…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar