fredag 17 juni 2016

ฤาฟ้า. รู้เห็น เป็นใจ.......


ขุนเขาบอก:

รู้เห็น เป็นใจ.......

รุกราน. ราญรอน  นรา
สยามลา. ความดี. หนีหาย
สยามรัฐ. อัดอก. ชกตาย
สีลาย  ธงชาติ ขาดกัน

แบ่งข้าง. อ้างพวก. หนวกใบ้
คือไทย. ซ้ายหัน. ขวาหัน
จมูก ผูกสน. ตะพายกัน
นั่นมัน. กระบือ ฤานรา

ประชา มติ. ผีบอก
คลานศอก. คลานเข่า เข้าหา
ใครค้าน. ท่านโดน. บาทา
นั่นหมา. หรือคน. โดนตีน

สิ้นชาติ. ขาดกัน. วันนี้
เผาผี. ไม่มี. ไม่หา
กินน้ำใต้ศอก บอกลา
นรา หายอม ค่อมกาย

สุริยัน จันทรา ล้าแสง
ผกาแดง  แรงสุด จุดหมาย
เหลืองล้ำ  อำนาจ อาจตาย
วอดวาย. สุริยัน จันทรา

ถามฟ้า ข้าหมาย. สลายขั้ว
ดีชั่ว. เวรกรรม. นำหา
เหลือแดง. แย่งหัก. นครา
ฤาฟ้า. รู้เห็น เป็นใจ.......Inga kommentarer:

Skicka en kommentar