torsdag 23 juni 2016

พร้อมเพรียง ลุกขึ้นสู้ อย่านิ่งดู นะเพื่อนเอ๋ย

@ พร้อมเพรียง ลุกขึ้นสู้ อย่านิ่งดู นะเพื่อนเอ๋ย หากปล่อย เป็นเหมือนเคยอีกสิบชาติ ก็แพ้มัน....

@ จาก ๒๔๗๕
กาลเวลา ที่ถดถอย.....
ประชาชน ตั้งตาคอย
คือด่างพร้อย ประชาธิปไตย

@ เห็นไหม ใครเคยเห็น
พานพุ่มเด่น รองรับไว้
เผด็จการ ม่านบังใจ
กลับเชิดชู ว่าคู่ควร

@ ปีแล้ว ผ่านปีเล่า
ณ ที่เก่า ยังโหยหวน
กดขี่ ตีโซ่ตรวน
กดเป็นทาส รองบาทโจร

@ แปดสิบเก้าปี ไม่มีเปลี่ยน
ยังวนเวียน พวกห้อยโหน
หลอกล่อ ลิงทะโมน
ประกาศก้อง ว่าเป็นไท

@ อดสู ดูจนเบื่อ
กี่ล้านเหยื่อ สิ้นสงสัย
"เผด็จการ" "มาร" นั่นไง
ที่ขัดขวาง จวบล่วงเลย

@ พร้อมเพรียง ลุกขึ้นสู้
อย่านิ่งดู นะเพื่อนเอ๋ย
หากปล่อย เป็นเหมือนเคย
อีกสิบชาติ ก็แพ้มัน

๓ บลา / ๒๔ มิ.ย.๕๕
"กำลังใจหาซื้อไม่ได้ แต่ให้กันได้"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar