torsdag 23 juni 2016

อันแท้จริงแน่นิ่งแล้ว...กำแพง แก้วใกล้สลาย

ผลไม้พิษปิดบังตา...สว่างตากันเสียที.......อันแท้จริงแน่นิ่งแล้ว...กำแพง แก้วใกล้สลาย หลังยื้อยุดฉุดความตาย...นอนทอดกายรอไฟฟอน บรรจถรณ์เคยนอนสุข...ไฟใกล้ลุกอำนาจหลอน อภิญญายังอาวรณ์....หลงนิวรณ์สะท้อนใจ ....

ขุนเขาบอก :

ผลไม้พิษปิดบังตา...สว่างตากันเสียที.......

หลังคาเก่าเคยคุ้มหัว...บัดนี้รั่วเพราะสายฝน
เคยคุ้มหัวชั่วอายุคน...ผุกร่อนจนยากทดแทน
ดั่งกายคนที่แรงล้า...แก่ชราทั้งขาแขน
เดินไม่ไหวใช้ล้อแทน...ยังหวงแหนอำนาจตน

ไม้ใกล้ฝั่งยังออกผล...เลี้ยงชีพชนด้วยผลช้ำ
เปลือกนอกใสภายในดำ...พิษผลช้ำกระทำคน
ติดตรึงใจผลไม้พิษ...ป้องชีวิตประสิทธิ์ผล
หลงเมามัวชั่วชีพชน...ผลิตผลล้นนครา

โอ้อนาถอำนาจเอ๋ย...บัดนี้เอยวัยสุดท้าย
ยังรักตัวยังกลัวตาย...อำนาจหายร่างกายลา
บรรจงกอดไว้แนบอก...ยังเพ้อพกกะโหลกหนา
หลงคิดเป็นเช่นเทวา...อำนาจข้ายังถาวร


อันแท้จริงแน่นิ่งแล้ว...กำแพงแก้วใกล้สลาย
หลังยื้อยุดฉุดความตาย...นอนทอดกายรอไฟฟอน
บรรจถรณ์เคยนอนสุข...ไฟใกล้ลุกอำนาจหลอน
อภิญญายังอาวรณ์....หลงนิวรณ์สะท้อนใจ

แสนอาลัยต้นไม้พิษ...เคยลิขิตให้ปลิดผล
ใช้เสพติดชีวิตคน...อิทธิพลดั่งหนอนไช
ต้นไม้ใหญ่จวนใกล้ล้ม...พิษสะสมยากข่มไหว
ผลไม้พิษยังผลิใบ...หลังไม้ใหญ่ร่วงใบลา

เล่นตลกโชคชะตา...ลิขิตฟ้าฤาไฉน
ผลไม้พิษเริ่มติดใบ...หลังไม้ใหญใบติดรา
ฤามนุษย์ยังต้องเสพ...พิษแห่งเทพเจ็บนักหนา
ผลไม้พิษปิดบังตา...สว่างตากันเสียที.......
 ..............................................................................................................
" อันแท้จริงแน่นิ่งแล้ว...กำแพงแก้วใกล้สลาย
หลังยื้อยุดฉุดความตาย...นอนทอดกายรอไฟฟอน
บรรจถรณ์เคยนอนสุข...ไฟใกล้ลุกอำนาจหลอน
อภิญญายังอาวรณ์....หลงนิวรณ์สะท้อนใจ"
ความ จริง " ไอ้เหี้ยสั่งฆ่า อีห่าสั่งยิง " มันสิ้นชีพไปแล้ว ที่พวกลูกสมุนของมันออกมาเคลื่อนไหวสร้างความวุ่นวายอยู่ในเวลานี้เป็นการ สร้างภาพลวงตาให้คนกลัวเท่านั้นเองอย่าไปกลัวการหลอกหลอนของผี    เวลาของภูมิพลมันหมดไปแล้วพวกเราต้องเดินหน้าต่อไป   เวลาและโอกาศเช่นนี้ไม่มีอีกแล้วประชาชนรอกันมาเป็นเวลา ๘๑ ปีแล้ว ลุกขึ้นมาพี่น้องทั้งหลายเดินหน้าต่อไปเพื่อชัยชะนะในการต่อสู้เพื่อ ประชาธิปไตยไว้ให้แก่ลูกหลานของเรา .... 
 โดย  แสงตะวัน

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar