onsdag 28 december 2016

คุยเฟื่องเรื่อง..เสา..

ขุนเขาบอก:

คุยเฟื่องเรื่อง..เสา

เปรียบเสาหลัก. ปักตระหง่าน. ต้านแรงอัด
โมเมนต์ดัด. อัดกลางคาน. ผ่านลงเสา
กันเสาโก่ง. เหล็กโรงใหญ่. ใช่เหล็กเบา
หน้าตัดเสา. หน้าตัดเหล็ก. เลขสมดุลย์

เสมอภาค. แลเท่าเทียม. ย่อมเปี่ยมสุข
ผิดหรือถูก. ต้องเทียมกัน. ไม่งั้นสูญ
มาตรฐาน. การปกครอง. ต้องสมดุลย์
ผิดสูตรคูณ. สมดุลย์เสื่อม. เหลี่ยมจะมา

เหล็กเส้นเหนียว. รับแรงดึง. ถึงจุดคราก(Yield Point)
ยืดหยุ่นมาก. เหล็กขาดผึง  ถึงปัญหา
เปรียบดั่งคน. อดทนขาด. เพราะอาชญา
พิพากษา. อาญาสั่ง. ดั่งเหล็กเบา

กฎของฮุก. ถูกถนัด. เรื่องสัดส่วน
ดึงเกินควร. สัดส่วนเปลี่ยน. เหมือนเหล็กเสา
เลยจุดคราก  ยากจะคืน. เหมือนเหล็กเบา
วิบัติเสา. เหมือนเราไซร้  ไม่ปรองดอง

ยิ่งชะลูด. สูตรคำนวณ. ต้องควรแม่น
เหล็กเสริมแกน. ต้องแน่นหนา. ค่าคูณสอง
มีสี่เสา. อย่าทนง. หลงลำพอง
ตกเป็นรอง. มองหน้าแม้ว. แล้วจะอาย

เรื่องทั้งเรื่อง. เป็นแค่เพียง. เรื่องของเสา.
จะสี่เสา. หรือกี่เสา. เราก็หมาย
เสาที่ดี. มีเหล็กฝาก. ยากทลาย
แรงอัดคลาย. ปลายเสาตรง. คงจะดี......
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar