lördag 31 december 2016

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่..๒๕๖๐

 

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่..๒๕๖๐ ขบวนการประชาธิปไตยไทยในสแกนดิเนเวีย ขออวยพรให้พี่น้องประชาชนไทยเพื่อนร่วมชาติทุกท่าน มีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตเข้มแข็ง มีสติใช้ปัญญาไม่ประมาทในการมีชีวิตรับผิดชอบอยู่ร่วมกันในสังคมทั้งส่วนตัวและหน้าที่การงาน รวมใจเป็นหนึ่งเดียวก้าวเดินไปช้างหน้าฟันฝ่าวิกฤติไปด้วยกันช่วยให้ประเทศชาติขับเคลื่อนไปข้างหน้าหลุดพ้นออกจาก"ยุคมืด" อย่าไปหวังลมๆแล้งๆให้ใครมาช่วย    มีแต่พี่น้องประชาชนไทยเพื่อนร่วมชาติทุกฝ่ายทุกชนชั้นร่วมมือกันเท่านั้นที่จะช่วยนำประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปได้ .....


 Inga kommentarer:

Skicka en kommentar