onsdag 28 december 2016

.“สังคมยุคใหม่ต้องรู้จักแบ่งปัน”องค์ประธาน มูลนิธิโครงการ ทูบีนัมเบอร์วัน .ที่.“ทรงพระสเลนเดอร์” มาก .

“ทรงพระสเลนเดอร์” กึกก้อง ทูลกระหม่อมฯพระราชทานของว่างปชช. รับสั่ง“สังคมยุคใหม่ต้องรู้จักแบ่งปัน”


เมื่อเวลา 19.22 น. วันที่ 28 ธ.ค. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรั…
ทูลกระหม่อมฯพระราชทานอาหาร ประชาชนร่วมเปล่งเสียง “ทรงพระสเลนเดอร์” กึกก้อง

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar