söndag 25 december 2016

ทรงจันทร์เสี้ยว. เกี่ยวปิ่นปัก. เกตุมณี.....


ขุนเขาบอก:
ทรงจันทร์เสี้ยว. เกี่ยวปิ่นปัก. เกตุมณี.....

ท่านอ่าองค์. ทรงยศแล้ว. จักราช
มวลอำมาตย์. สยบไว้. ใต้แผ่นหิน
ศักดินา. ศิโรราบ. กราบแผ่นดิน
ล้างมนทิน. ผู้เห็นต่าง. สร้างบารมี

มรกตนคร. ตอนรุ่งสาง. ย่างวันใหม่
ขุนเขาใหญ่. พระศิวะ. สง่าศรี
ทรงจันทร์เ ยว. เกี่ยวปิ่นปัก. เกตุมณี
จรัสศรี. ประดับธง. องค์แงซาย

วาชิกา. แม่มดร้าย. กลายเป็นเถ้า
สิงหรา. ราชาเฒ่า. เงาหัวหาย
ไพร่สมุน. ขุนศึกใหญ่. ไร้อันตราย
จักราชหมาย. อภัยโทษ. กฏมณเทียรบาล

ทัพนรา. ตั้งท่าพร้อม. จอมพรานใหญ่
จากแดนใกล  ร่วมปราบดา. ราชาหาญ
องค์แงซาย. สู่บัลลังก์. อลังการ
รพินทร์พราน. ขอน้อมส่ง. องค์ราชันย์

อรชุน. ขุนทหาร. ผู้กร้านกล้า
ผู้พิทักษ์. เพชรพระอุมา. เพชรอาถรรพ์
บังคมกราบ  ให้ทราบรับ. ทรัพย์อนันต์
บุรุษนั้น. คือจักราช. ผู้อาจอง

นราซ้อง. ร้องบรรเลง. เพลงจักราช
ภาณุมาศ. สว่างฟ้า. อานิสงค์
นครา ประชาสันต์. ทุกพันธ์พงศ์
ปฐมวงศ์. องค์แงซาย. จอมจักรา

สิ้นสุดกลอน. ตอนแงซาย. จอมจักราช
ยุรยาตร. กลับขุนเขา. ก่อนเจ้าขา
สบายอก. สบายใจ. ได้จักรา
เป็นราชา. แห่งขุนเขา. ไม่เอาเผด็จการ........

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar