torsdag 22 december 2016

พัฒนาสังคม พัฒนาคน พัฒนาชาติ.???..ภายใต้นโยบายของระบบระบอบการปกครองแบบเก่า

คิกออฟ "ปทุมธานีโมเดล" ลุยแก้ปัญหาคนยากจนรุกที่สาธารณะ

วันที่ 22 ธันวาคม ณ ที่ดินราชพัสดุ 30 ไร่ ตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายสุรชัย ขันอาสา…

ศรษฐกิจโลก ดันรายได้ท่องเที่ยวไทยทะลุเป้าทุกตลาด
(หมายเหตุ-การพัฒนาสังคม  คน และชาติ  : สังคมอยู่ใต้อุ้งตีนของทหารเผด็จการแล้วจะพัฒนาได้อย่างไร   คนส่วนใหญ่ยังถูกบังคับให้เชื่อคำสั่ง"ผู้นำตาเหล่"อย่างเดียวคิดต่างไม่ได้แล้วจะให้พัฒนาได้อย่างไร   ชาติยังถูกครอบงำปกครองด้วยระบอบเผด็จการ   อำนาจไม่ได้เป็นของคนส่วนใหญ่ในสังคม  นโยบายการพ้ฒนาสังคมวันนี้ก็เพื่อรักษาอำนาจระบอบเผด็จการให้อยู่ต่อไปจนชั่วนิรันดรนั่นเอง )

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar