torsdag 29 december 2016

สิ่งบอกเหตุ..อนาคตประเทศไทยยังไร้."รัฐธรรมนูญ" ปกครองประเทศไปอีกนาน....???

สนช.มติเอกฉันท์ ผ่าน 3 วาระรวด พ.ร.บ.สงฆ์ พระมหากษัตริย์ทรงตั้งสังฆราช ตัดอำนาจ มส.เสนอชื่อ
http://www.matichon.co.th/news/410449

สนช.แก้พ.ร.บ.สงฆ์ผ่านฉลุยแค่ 1 ชั่วโมง 3 วาระรวด ให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งพระสังฆราช เมื่อเวลา 10.40 น. วันที่ 29 ธันวาคม ที่รัฐสภา…

(หมายเหตุ-"ปีใหม่-ศักราชใหม่ " ภายใต้ระบอบเก่า ที่เต็มไปด้วยสารพัดความขัดแย้งทั้งปัญหาเก่าที่ยังแก้ไขไม่ได้  รวมทั้งปัญหาใหม่ที่กำลังตามมา รุมเร้าทุกด้าน .....
ขอให้ประชาชนไทยทุกชนชั้น ควรมีสติ  ใช้ปัญญา คิดพิจารณาไตร่ตรอง   แยกแยะในการเสพข่าว  
เพื่อติดตามก้าวทันสถานการณ์บ้านเมืองที่ไม่ปกติธรรมดา...
การช่วงชิงอำนาจของทุกฝ่ายยังดำเนินต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด..ทุกสิ่งทุกอย่างยังคลุมเครือ.
สังคมไม่สงบเต็มไปด้วยสารพัดปัญหารุมเร้า  ที่ปัญหาความขัดแย้งทั้งมาจากฝ่ายรัฐบาลเอง  รวมทั้งเอกชนและประชาชน.....ของสังคมไทยหลากหลายชนชั้นที่ทุกชนชั้นต่างได้รับผลกระทบกันทุกถ้วนหน้า...จากชั้นบนสุดจนถึงล่างสุด....
สภาพสังคมไทยหลากหลายชนชั้นวันนี้  เสื่อมโทรมสุดๆทุกด้าน  เพราะถูกทำลายลง ด้วยระบบชนชั้น แบ่งแยกแนวคิด ทัศนค่านิยม  มอมเมาประชาชนปิดกั้นทางความคิด  (กลายเป็นสังคมเป็ดง่อย ) ....
ท้ายนี้ฝากถึง   คณะคสช.  สนช.  อำมาตย์ศักดินา  นายทุน  ขุนศึก รวมทั้งพี่น้องประชาชนไทยเพื่อนร่วมชาติทุกคนทุกชนชั้น   โปรดยอมรับ"ความจริง" สังคมไทยวันนี้อยู่ในสภาวะวิกฤติเป็นสังคมใกล้ล่มสลาย  ต้องการความช่วยเหลือเยียวยาแก้ไข...ไม่ใช่ร่วมช่วยกันทำลาย...
ปัญหาทั้งหมดของประเทศไทย...มาจากระบบภายใต้ระบอบการปกครองที่ล้มเหลว...เป็นปัญหาเรื้อรังสะสมมานานหลายชั่วอายุคน......
แล้วจะให้ประชาชนไทยเชื่อได้อย่างไรว่า  "รัฐธรรมนูญฉบับมีชัย "ภายใต้ยุคเผด็จการทหารคสช. จะวิเศษดีกว่ารัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ผ่านได้อย่างไร ??? ร่างโดยคนหน้าเดิมความคิดเดิม  นำมาใช้แก้ไขปัญหาวิกฤติประเทศครั้งนี้.....คงเป็นไปได้ยาก...
เพราะการจะเปลี่ยนแปลงสร้างสังคมใดสังคมหนึ่งต้องอาศัยเวลาและปัจจัยความพร้อมหลายอย่าง  
อีกทั้งประเทศไทยไม่ปกติ  ตกอยู่ในภาวะวิกฤติทุกด้าน....
ดังนั้นปัจจัยสำคัญเร่งด่วนที่สุดคือต้องการ "รัฐธรรมนูญ"ที่เป็นกฎหมายสูงสุดที่ไม่เป็นเผด็จการมาใช้ปกครองประเทศ..  ที่คนคนส่วนใหญ่ยอมรับสนับสนุนให้ความร่วมมือร่วมใจ  (ไม่ใช่ด้วยการบังคับ)......)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar