tisdag 1 maj 2012

ขบวนการประชาธิปไตยในสแกนดิเนเวีย

ขบวนการประชาธิปไตยในสแกนดิเนเวีย คือกลุ่มของชาวไทยในต่างแดนผู้รักชาติรักประชาธิปไตยรักความเป็นธรรมที่มี ความห่วงใยกับประเทศชาติบ้านเมือง เราจึงรวมตัวกันจัดตั้งขบวนการประชาธิปไตยขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิวัติของ ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย โดยการโค่นล้มระบอบราชาธิปไตยหรือระบอบกษัตริย์เผด็จการ

การปกครองในเมืองไทยเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่กษัตริย์มีอำนาจสูงสุด กษัตริย์ใช้อำนาจในการปกครองโดยผ่านฝ่ายนิติบัญัติ คือรัฐสภา ฝ่ายบริหารคือรัฐบาล และฝ่ายตุลาการ คือศาลและเป็นจอมทัพของสามเหล่าทัพมีอำนาจแต่งตั้งยศให้แก่นายทหารตำรวจข้า ราชการพลเรือนชั้นสูงในทุกๆหน่วยงานราชการ


กษัตริย์เป็นนายทุนที่ใหญ่ทีสุดในเมืองไทยผูกขาดระบบเศรษฐกิจการค้าทุกอย่าง ไว้ในมือโดยอาศัยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องมือขูดรีด ประเทศชาติและประชาชนจนกลายเป็นบุคคลที่รำรวยที่สุดในโลก


ภายใต้ระบอบราชาธิปไตยปัจจุบันเป็นการปกครองที่เลวทรามที่สุดในประวัติ ศาสตร์ไทยหลังจากการปฏิวัติ ๒๔๗๕ เป็นต้นมา ประชาชนที่ต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยถูกฆ่าตายอย่างป่าเถื่อนมาครั้งแล้ว ครั้งเล่าตั้งแต่ ๑๔ ตุลาคม

๒๕๑๖ และ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙  และปี๒๕๓๕  และ ปี ๒๕๕๒ มาจนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน  และ ๑๙ พฤษภา ๒๕๕๓ เป็นการกระทำที่โหดเหี้ยมอำมหิตที่สุด

ต่อมากฎหมายหมิ่นมาตรา ๑๑๒ ได้ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับทำการข่มขู่จับกุมประชาชนผู้ต่อสู้เพื่อ ประชาธิปไตยอย่างป่าเถื่อน อยู่ในเวลานี้


เรากลุ่มคนไทยในเดนมาร์ค นอรเวย์ สวีเดน และฟินแลนด์จึงร่วมกันต่อสู้เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงจากการปกครองระบอบราชา ธิปไตยมาเป็นระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ โดยอำนาจสุงสุดมาจากปวงชน และปวงชนเป็นผู้ใช้อำนาจนั้น


ขบวนการเพื่อประชาธิปไตยในสแกนดิเนเวีย


๑ พฤษภา ๒๕๕๔

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar