torsdag 16 juni 2016

จดหมายร้องเรียนปัญหาในคุก สมยศ พฤกษาเกษมสุข ถึง กรรมการสิทธิ ...

Prachatai
Prachatai's photo.

จดหมายร้องเรียนปัญหาในคุก สมยศ พฤกษาเกษมสุข ถึง กรรมการสิทธิ
กระผม นช.สมยศ พฤกษาเกษมสุข ผู้ต้องหาคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามมาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โดยมิได้รับสิทธิการประกันตัว หรือการปล่อยตัวชั่วคราว จึงถูกคุมขังเหมือนนักโทษอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2554 เป็นต้นมา เป็นเวลา 5 ปีแล้ว อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง ฉะนั้นก็ตามระหว่างที่ถูกคุมขังเป็นนักโทษสังกัดอยู่แดน 1 โดยทั่วไปมีการปฏิบัติต่อผู้ถ...คลิกอ่านต่อ- See More

(หมายเหตุ-ตราบใดที่ประเทศไทยยังปกครองด้วย"ระบอบภูมิพล"ปล่อยให้สถาบันกษัตริย์อยู่เหนือรัฐธรรมนูญ   "เหยื่อ ม.๑๑๒ "คดีหมิ่นสถาบันก็ยังมีอยู่คู่ประเทศไทยต่อไปอีกนาน .......เป็นกำลังใจให้คุณ สมยศ พฤกษาเกษมสุข ....)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar